Polityka prywatności

UTEC Sp. z o.o. (“my”) jest zobowiązany do zachowania prywatności gości i zarejestrowanych użytkowników odwiedzających stronę utec.com.pl; ta notka dotyczy sposobu w jaki będziemy traktować Twoje prywatne dane jako ich administrator, zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych, ujętymi w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679.

Administratorzy danych osobowych

Jesteśmy UTEC Sp. z o.o.
Nasz adres: 00-613 Warszawa,
ulica Chałubińskiego 8,
BC “Oxford Tower”, 29 piętro.
Adres e-mail do kontaktu: mail@utec-ltd.com

Jakie dane osobowe klientów zbieramy?

Zbieramy dane osobowe w celu zapewnienia i stałego rozwoju naszych produktów i usług.
Rodzaje gromadzonych informacji:

 • Informacje podawane przez użytkownika: odbieramy i gromadzimy wszelkie przekazane nam informacje.
 • Automatyczne informacje: automatycznie odbieramy i gromadzimy pewne rodzaje informacji w czasie korzystania z naszych usług, takie jak informacje dotyczące aktywności użytkownika, włączając w to Twoją interakcję z zawartością i usługami dostępnymi na naszej stronie. Podobnie jak inne strony internetowe, wykorzystujemy pliki cookies i inne unikalne identyfikatory oraz otrzymujemy określone rodzaje informacji kiedy Twoja przeglądarka internetowa lub inne urządzenie uzyskuje dostęp do naszych usług i pozostałej zawartości obsługiwanej w imieniu utec-group.pl na innej stronie internetowej.
 • Informacje z innych źródeł: możemy odbierać informacje o Tobie z innych źródeł.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zapewniać i ulepszać usługi oferowane naszym klientom. Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Zakupu i dostarczenia produktów oraz usług. Używamy danych osobowych w celu przyjęcia i przewiezienia zamówienia, dostarczenia produktów i usług, przetworzenia płatności oraz komunikowania się z klientem w sprawie przesyłek, produktów i usług oraz ofert promocyjnych.
 • Dostarczenia i rozwoju naszych usług oraz rozwiązania możliwych problemów. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe aby zapewnić funkcjonalność, analizę wydajności, naprawę błędów oraz doskonalenie użyteczności i efektywności naszych usług.
 • Poleceń i personalizacji. Gromadzimy Twoje dane osobowe, aby polecać dodatki, produkty i usługi, które mogą Cię zainteresować oraz, żeby określić Twoje zainteresowania i spersonalizować Twoje doświadczenie z naszymi usługami.
 • Stosowania się do zasad prawa. W pewnych sprawach, jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Na przykład, zbieramy informacje o miejscu zamieszkania kupującego i jego koncie bankowym w celu weryfikacji tożsamości i w innych wymaganych celach.
 • Komunikowania się z Tobą. Używamy Twoich danych osobowych do komunikowania się z Tobą różnymi środkami komunikacji (np. telefon, mail, czat) w związku z dostarczanymi przez nas usługami.
 • Reklamy. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu wyświetlenia reklam opartych na Twoich zainteresowaniach – produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.
 • Zapobiegania oszustwom i ryzyku kredytowemu. Przetwarzamy dane osobowe, aby zapobiec i wykrywać oszustwa i nadużycia, w celu ochrony bezpieczeństwa naszych klientów i innych użytkowników.
 • Wyrażenia zgody. Możemy również spytać Cię o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, o którym Cię poinformujemy. Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w określonym celu, w każdej chwili możesz odwołać swoje pozwolenie. Przestaniemy wtedy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

Do jakich informacji masz dostęp?

Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych, włączając w to imię i nazwisko, adres, kontakty, informacje o profilu, ustawienia i historię transportów w sekcji “Twoje konto” na naszej stronie internetowej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki korzystasz z naszych usług. Po ich zakończeniu, możemy ich potrzebować do usankcjonowania ich zastosowania, jak np. pomoc w odpowiedzi na pytania i zażalenia, lub w innych celach, takich jak zwalczanie oszustw i przestępstw finansowych oraz stosowanie się do aktów prawnych.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy zobowiązani do zagwarantowania bezpieczeństwa Twoich danych. W celu zapobieżenia nieautoryzowanego ujawnienia danych, korzystamy z odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu do danych.

Co z plikami cookie?

Wykorzystujemy pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w trakcie korzystania ze stron internetowych na dysku twardym Twojego urządzenia. Są one przydatne w dostosowywaniu interfejsu stosowanie z potrzebami klienta.

Większość przeglądarek internetowych pozwala odmówić odbierania plików cookie i usunąć je z dysku twardego.

Sesyjne pliki cookie

Te pliki są przechowywane jedynie do momentu zakończenia sesji przeglądarki . Znikną kiedy ją zamkniesz, bądź wyłączysz komputer. Jeśli zdecydowałeś się na podanie swoich danych na stronie utec.com.pl, będziemy używać sesyjnych plików cookie, które zawierają szyfrowane informacje, umożliwiające identyfikację.

Stałe pliki cookie

Te pliki pozostają na Twoim komputerze, nawet jeżeli zamkniesz swoją przeglądarkę albo wyłączysz komputer. Powstają za każdym razem, kiedy odwiedzasz stronę. Od tego momentu przypisany jest Tobie unikalny identyfikator. Jest on częścią stałego pliku cookie. Te działania mają na celu np. zapisanie preferowanego przez Ciebie języka na stronie utec.com.pl.

Jeśli nie chcesz przechowywać plików cookie, możesz wyłączyć ich przechowywanie w przeglądarce albo w powiadomieniu o otrzymywaniu plików cookie.

Korzystanie ze strony utec.com.pl jest możliwe również bez gromadzenia plików cookie.

Twoje prawa

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 możesz:

 • znać miejsce przechowywania danych personalnych, cel i przetwarzania, adres właściciela lub administratora danych osobowych, lub możesz uzyskać stosowną instrukcję do uzyskania tych informacji od upoważnionych osób, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez prawo;
 • otrzymywać informacje o warunkach dostępu do danych personalnych, włączając w to informacje o osobach trzecich, którym dane osobowe użytkownika są przekazywane;
 • mieć dostęp do swoich danych osobowych;
 • otrzymać, nie później niż 30 dni od wystosowania prośby, gwarancję o odpowiednim przechowywaniu Twoich danych osobowych oraz otrzymać zawartość tych danych osobowych. Nie dotyczy to spraw zastrzeżonych przez prawo;
 • przedstawić uzasadniony wniosek do właściciela danych osobowych z odmową przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przedstawić uzasadniony wniosek o zmianę lub usunięcie swoich danych osobowych przez właściciela i zarządcę danych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane nierzetelnie lub niezgodnie z prawem;
 • chronić swoje dane osobowe przed wykorzystaniem ich niezgodnie z obowiązującym prawem lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem z powodu umyślnego zatajenia, niewystarczającego zabezpieczenia lub przedwczesnego udostępnienia oraz możesz przestrzec się przed udostępnieniem informacji nieprawdziwych lub zniesławiających godność i biznesową reputację osób fizycznych;
 • składać skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych do urzędów upoważnionych do badania przestrzegania prywatności danych osobowych, lub do sądu;
 • stosować środki naprawcze w razie naruszenia przepisów chronienia danych osobowych;
 • wyrażać zastrzeżenia dotyczące ograniczeń przetwarzania danych osobowych w trakcie obowiązywania umowy;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • znać proces automatycznego przetwarzania danych osobowych;
 • mieć ochronę przed automatycznymi rozwiązaniami, które mogą mieć prawne konsekwencje dla przedmiotu umowy.

Możesz również wnieść skargę do organu zabezpieczającego ochronę danych osobowych w Twoim kraju, jeżeli uważasz, że Twoje prawa w procesie przetwarzania danych osobowych zostały naruszone.

Odnośniki do osób trzecich

Na naszej stronie mogą być zamieszczone odnośniki do stron internetowych osób trzecich i usług, które nie znajdują się pod naszym nadzorem. Nie jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo lub poufność informacji zbieranych przez strony osób trzecich lub ich usługi.

Przekazywanie Twoich informacji poza granice

Twoje informacje mogą być przekazywane i gromadzone w krajach spoza granic Europejskiego Obszaru Gospodarczego, włączając w to kraje, które mogą nie zapewniać podobnego poziomu ochrony danych osobowych. Kiedy to zrobimy, zapewnimy Cię, że Twoje dane są odpowiednio chronione.

Dotychczasowa polityka

Możemy zaktualizować naszą politykę prywatności, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Polecamy regularne monitorowanie ważności naszej polityki prywatności. Kontynuując używanie naszej strony po zmianie polityki prywatności, wyrażasz zgodę na poczynione zmiany.